Barravento Filmindeki Anlam Karmaşası ve Farklı Yaklaşımlar
Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922)
Eylül , 2017
Sinema ve Tarih Dosyası
Mart , 2018
Dil en
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Dilek ÖNDER
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 11 Mayıs 2018

Glauber Rocha’nın yönettiği ve 1962 yılında gösterime girmiş Barravento,film endüstrisinde farkındalık yaratma hareketi olan Cinema Novo’nun önemli örneklerinden biridir. Batı dünyasının ilkel insan için hissettiği nostaljik merakı karşılayan ve teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde sözde uygar olmayan insanın sefaleti ve çektiği zorlukları gizleyen Hollywood tarzı Brezilya filmlerinin aksine, devrim niteliğindeki Marksist yaklaşımı ile Rocha, filminde Bahia kıyılarında yaşayan balıkçıların açlık ve sefaletini yansıtmaya çalışır; ancak, Rocha’nın Candomblé’yi hem bir engel hem de balıkçı toplumun en önemli kültürel değeri olarak sunmuş olması filmde tutarsızlıklara yol açmıştır. Candomblé, Afrika Yoruba geleneklerinin yanı sıra Katolik ve Amerikan yerel geleneklerinin karşılıklı etkileşiminin sonucu olarak meydana gelmiş karma bir dini gelenektir ve inananları üzerinde büyük gücü ve etkisi vardır. Barravento’da bu din, balıkçı toplumun kaderini ve geleceğini belirleyen bir kültürel bilinci temsil eder. Bir yanda Marksist söylem ile Rocha, Candomblé’yi balıkçıları ger-çek problemleri ile yüzleşmekten uzaklaştıran bir afyon olarak yerer, bir diğer yanda ise Candomblé’ye büyük bir saygı ve itibar gösterir. Sonuç olarak, Barravento bize Candomblé hakkında çelişkili iki görüş sunar ki, bu da filmin yorumlanmasında anlam karmaşasına yol açar. Bu makale yönetmen Glauber Rocha ile ilk senaryoyu yazan Luiz Paulino Dos Santos’un çelişen bakış açılarını irdeler ve onların estetik hedeflerini “Estetik Olarak Açlık” ve “Estetik Olarak Din” alt başlıkları ile ele alır.

Exú, Malandro, Cinema Novo, Brezilya Sineması, Afrika Asıllı Brezil- ya kültürü, Afrika folkloru, Cinema Novo

Türkçe