Atraksiyon[lar] Sineması: Erken Dönem Sinema, Seyircisi ve Avangart
Atraksiyonlar: Nasıl Ortaya Çıktı?
Eylül , 2013
Sinema Tarihi Çalışmalarında Önemli Bir Proje: Homer
Eylül , 2013
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Özgür YAREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2019

 Tom Gunning makalesinde, başta Lumiére ve Méliés olmak üzere, 1906 öncesindeki pek çok sinemacının filmlerinin seyirciyle kurduğu ilişkinin, 1906 sonrası anlatı sinemasının seyirciyle kurduğu ilişkiden farklı, ortak bir temeli olduğunu öne sürüyor ve bu ilk dönem kavrayışına “atraksiyonlar sineması” adını veriyor. Gunning, bu kavrayışın 1906-1907 yıllarına kadar sinemaya hakim olduğuna inanırken, atraksiyonlar sinemasının anlatının egemenliği sonrasında ortadan kaybolmadığını, bunun yerine yeraltına inerek ya avangart pratiklere katıldığını ya da belli film türlerinde belirginleşerek anlatı filmlerinin bir bileşeni haline geldiğini vurguluyor.

Tom Gunning, atraksiyonlar

Türkçe