Franco İspanyasında Sinema: Edebiyat Uyarlamaları ve Sansür
Eylül , 2013
Atraksiyon[lar] Sineması: Erken Dönem Sinema, Seyircisi ve Avangart
Eylül , 2013
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Aslı GÖN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Bahar ALTAY ERİŞEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2019

Tom Gunning makalesinde, atraksiyon sineması kavramının ortaya çıkış sürecini anlatırken ilk dönem sinemanın içinde çeşitli gelişimleri barındıran, çok şekilli bir aşamayı temsil etme yollarını vurgulamayı seçiyor. Gunning bu kavramı, ilk dönem filmlerin eleştirel çözümlemesi için bir araç ve film tarihinin farklı dönemleri arasındaki ayrımları tanımlamanın bir yolu olarak önerirken; kavramın değerinin, esasında filmleri tartışmaya açmasında ve yanı sıra sinema izleyicisinin doğasına dair tarihsel kesinliği olan ve çözümleyici ayrıntılara dayalı tarzda bir tartışmayı oluşturmasında yattığının altını çiziyor.

Tom Gunning, atraksiyonlar

Türkçe