Arketipsel Sembolizm Bağlamında Nuh Tepesi Filminin İncelenmesi
1960 Yılından Günümüze Animasyon Filmlerde Mimarlık, Kent ve Mekan: Gelecek Göründü
Kasım , 2022
Sensiz Yaşayamam ve Sevmek Zamanı Filmlerinin Anlatı Yapıları ve Gelenekle İlişkileri Üzerine
Kasım , 2022
Birincil Dil tr
Konular Sanat, İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid:0000-0002-1656-5351
Yazar: Sırrı Serhat Serter  (Sorumlu Yazar)
Kurum: Anadolu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 10 Ekim 2022 

Psikanalitik kuram, psikiyatrist Sigmund Freud tarafından zihinsel hastalıkların
tedavisi amacıyla geliştirilmiş olup zamanla birçok bilim insanı alternatif görüş
ve varsayımları ile kurama katkı sağlamışlardır. Günümüzde bir anlatı disiplini
olarak kabul gören psikanaliz, sanatçı ve sanat eserlerini de konu edinmiş, bu
şekilde psikanalitik bir sanat anlayışından söz edilmesi de mümkün olmuştur.
Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung sanat eserlerinin psikanalizinde eserin ve üreticilerinin birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirildiği bir
yaklaşım benimsemiştir. Aynı zamanda Jung, dini temsillerin kolektif bilinçdışına işaret eden aktarımlar olduğunu varsaymış ve onları örnek tipleme ve arketip
kavramları ile anlamlandırmıştır. Yönetmenliğini Cenk Ertürk’ün yaptığı Nuh
Tepesi (2019) filminde, görünürde filmin kahramanı Ömer ve babası İbrahim’in
çatışmalı ilişkisi ve birlikte çıktıkları yolculukları anlatılmaktadır. Bu çalışmada
Nuh Tepesi filmi, üreticisinden bağımsız olarak düşünülmüş ve filmin içine ustaca yerleştirilmiş dini sembollerin karşılık bulduğu örnek tipleme ve arketipler
çerçevesinde okunmaya çalışılmıştır. Arketipsel sembolizm Jung tarafından geliştirilmiş olduğu için, bu çalışmada Jungcu yaklaşım kullanılmıştır.

Türkiye sineması, ada, ütopya, robinsonade, ikili karşıtlıklar

Türkçe