Anadolu’da Erken Dönem Film Dağıtımına Dair Bir Belge: İzmir’de Sinema
Sensiz Yaşayamam ve Sevmek Zamanı Filmlerinin Anlatı Yapıları ve Gelenekle İlişkileri Üzerine
Kasım , 2022
Birincil Dil tr
Konular Sanat, İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4168-3093 
Yazar: Aydın Çam (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Çiğdem Aksu Çam
Kurum: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 10 Ekim 2022

Bu çalışmanın amacı, İzmir Fransız Sendikal Odası tarafından muhtemelen 1912’nin sonlarında hazırlanan ve 25 Ocak 1913’te Ciné=Journal –
Organe Hebdomadaire de l’Industrie Cinématographique dergisinde yayımlanan Le Cinéma à Smyrne (İzmir’de Sinema) başlıklı bir bülteni tartışmaya
açmaktır. Bu bülten, 1913’te İzmir’de ve banliyölerinde bulunan sinema
mekânlarını ve bu mekânlarda gerçekleşen gösterimlerin hacmini belgelemekle beraber, İzmir’in merkezinde olduğu ve hem Ege hem de Akdeniz
kıyılarında, Adana’ya kadar uzanan bir dağıtım bölgesini belgelemesi bakımından da önemlidir. Üstelik, bu bültene ulaşma biçimimiz bir yandan
dijital arşivlerin olanaklarını gösterirken, diğer yandan ulusal sinema tarihimize dair kaynakların ne kadar geniş bir alana dağılmış olabileceğine
dair güncel bir örnek de olmaktadır.

Türkiye sineması, ada, ütopya, robinsonade, ikili karşıtlıklar

Türkçe