Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Osmanlı İmparatorluğu’nu Son Ziyareti (1917)
Osmanlı İstanbul’unda Sinema Salonlarındaki Gösterimlerin Denetimi
Mart , 2018
Gerçek Tarih Olarak Tarihsel Film
Mart , 2018
Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Serpil KIREL
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Oya KASAP ORTAKLAN
Kurum: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK, YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 11 Mayıs 2018

I. Dünya Savaşı öncesi yıllarda Osmanlı İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu arasında kurulan yakın siyasi ilişkiler savaşın devam ettiği günlerde bir ittifaka dönüşmüş ve savaşın sonuna kadar devam etmiştir. Savaş koşullarında iki ülke arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın ifadesi olarak Alman İmparatoru II. Wilhelm, 1917 tarihinde İstanbul’u son kez ziyaret etmiş ve bu ziyaret her iki ülkenin Ordu Foto-Film birimi tarafından filme alınmıştır. Alman İmparatoru bu ziyaretinde Osmanlı İmparatorluğu’nun ileri gelenleri ve resmî yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuş, tarihi mekânları ziyaret etmiş ve Çanakkale Cephesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirerek cephenin durumu hakkında malumat almıştır. II. Wilhelm’in 1917 tarihli İstanbul ziyaretine ait bu filmler, iki ülke arasında ağırlıklı olarak siyasi, askeri, ekonomik alanda gerçekleşen yakınlaşmayı ve savaş koşullarında filizlenen ittifakı dünya kamuoyuna duyuran bir propaganda işlevi üstlenmiştir. 15-18 Ekim 1917 tarihleri arasında gerçekleşen bu ziyaret üzerine ordu birimlerinin çektiği filmler, dönem tarihine ışık tutarken aynı zamanda sinemanın erken dönemdeki kullanımı hakkında da ipucu vermektedir. Bu çalışma, II. Wilhelm’in 1917 tarihli İstanbul ve Çanakkale Cephesi’ni ziyaretini iki ülke ordu birimlerinin çektikleri ve Almanya’da Bundesarchiv’de, Türkiye’de ise MSGSÜ Sinema-TV Merkezi’nde mevcut olan filmlerin karşılaştırmalı okumasıyla ele almaktadır. Böylesi bir görsel tarih okumasıyla, sinemanın erken döneminde taşıdığı propaganda değerini ortaya koymak ve mevcut tarihsel bilgiye sinemanın merceğinden bakmak amaçlanmaktadır.

II. Abdülhamid, II. Wilhelm, Osmanlı-Alman İlişkileri, İmpa- ratorluk Sineması, I. Dünya Savaşı, Sinema ve Propaganda, Erken Sinema

Türkçe