AKIŞKAN ERKEKLİĞİN DEĞİŞMEDEN DEĞİŞİM ARZUSU: AİLE ARASINDA
FİLMLERDEKİ PEYZAJ YAKLAŞIMLARI VE KAVRAMLARI; PEYZAJ MİMARLIĞI BAĞLAMINDA BİR YORUMLAMA
Nisan , 2022
Yort Kitap ile Türkiye’de Sinema Yayıncılığı Üzerine
Nisan , 2022

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar
Özlem AKKAYA (Sorumlu Yazar)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9662-6742
Türkiye

Mehmet DİNLER Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5184-1112
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 2

Bu çalışmada Türkiye’de yakın zamanlarda çekilmiş popüler komedi filmlerinden Aile Arasında’nın (Ozan Açıktan, 2017) toplumsal cinsiyet söylemi, filmin karakter temsillerinin, özellikle de erkek kahraman temsilinin eleştirel analizi aracılığıyla irdelenmektedir. Söz konusu temsillerde toplumsal cinsiyet düzenini meşrulaştıran ve ona meydan okuyan yönlerin neler olduğu ve filmin içerdiği bu gerilimin anlatının sonunda nasıl bir çözüme bağlandığı sorulmakta, böylece filmin toplumsal cinsiyet ideolojisiyle nasıl bir diyaloga girdiği gösterilmektedir. Çalışma postfeminist bir kültürel iklimin izini taşıyan hicivsel erkeklik temsillerinin toplumsal cinsiyet ideolojisi açısından anlamı üzerine de öngörüler sunmaktadır. Nitel içerik analizi yönteminin benimsendiği ve karakter temsillerinin toplumsal cinsiyet açısından taşıdığı yan anlamların sorgulandığı çalışma, filmde sunulan erkeklik ve aile ideallerinin bir değişmeden değişim arzusunu yeniden ürettiği sonucuna varmıştır. Bu arzu, özellikle erkek kahramanın sergilediği akışkan erkeklik icrası etrafında inşa edilmektedir. Çalışma bu icranın toplumsal cinsiyet düzeninin hiyerarşik yapısının sürdürülmesindeki rolünü sorgularken, söz konusu akışkanlığın ihtiva ettiği boşluklarda başka bir dünya ihtimalinin izini de aramaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/65304/922627

Türkçe