Postmodernist Film: Bir Sinema Türü
Mart , 2011
Nijat Özön’ün Ardından
Mart , 2011
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Yazar: Bahar ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)

Yazar: Ebru Serap İŞERİ ERDOĞAN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Ahmet GÜRATA (Sorumlu Yazar)

Yazar: Semire Ruken ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)

Tarihler Yayımlanma Tarihi : 3 Mayıs 2019

Merkezine aklı ve onunla ilişkili olguları alan bir grup filmi türler ve yapılar üstü gören Elsaesser bunları “akıl oyunu filmleri” başlığı ile yeni bir sınıflandırmaya tabi tutmaktadır. Çoğu kendi kült seyirci kitlesini yaratan bu filmler yazar tarafından iki kategoriye ayrılmaktadır: Bir tarafta, anlatısal açıdan kilit bilgileri kimi zaman ana karakterinden, kimi zaman seyircisinden ve kimi zamansa her ikisinden birden saklayan bulmaca filmler varken diğer tarafta patolojik vakaları (paranoya, şizofreni, hafıza kaybı vb.) ya da fantastik olguları (zihnin içine girme gibi) bahane ederek doğrudan akla odaklanan yapımlar söz konusudur. Algı bozmaya ya da çözüm üretmeye dayandığı için seyirciyle kurulan ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesine neden olan bu filmlerin ortaya çıkışına dair, sanal dünyadaki yeni temsil sistemleri ve risk toplumu gibi nedenler belirlendikten sonra bunların semptomlarına ve sonuçlarına da değinilmektedir.

Türkçe