1960 Yılından Günümüze Animasyon Filmlerde Mimarlık, Kent ve Mekan: Gelecek Göründü
Charles Burnett’in Koyun Katili Filminde Ötekilik
Kasım , 2022
Arketipsel Sembolizm Bağlamında Nuh Tepesi Filminin İncelenmesi
Kasım , 2022
Birincil Dil tr
Konular Sanat, İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2124-252X
Yazar: Hande Tulum Okur  (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar:Hande Tulum Okur
Kurum: Bahçeşehir Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 10 Ekim 2022

Pek çok disiplin ile doğası gereği ilişkisi bulunan sinema disiplininde, geleceğe
ilişkin kurgular, uzun yıllardan beri tartışılmaktadır. Bu tartışmanın söz konusu
olduğu önemli disiplinlerden biri ise mimarlıktır. Bir temsil analizi öneren bu
yazı kapsamında gelecek temasının kurgu mekânlar aracılığı ile sinemadaki tezahürü, dönemsel tarih yazımı yöntemi ile irdelenmiştir. Bu yöntemde, 1960’lardan günümüze, 1. ve 2. Uzay Çağı dönemlerine göre mimarlık ile sinema arasındaki etkileşim vaka analizi yöntemi ile ele alınmış ve geleceğe ilişkin kurgular
sunan seçili animasyon filmler ile çizgi dizi üzerinden bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreninden, tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen örnekler (Jetgiller, Astro Çocuk, Transformers, Genç Bir Robot Olarak Hayatım,
Aşk, Ölüm, Robotlar ve Vol-i) çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu örneklerin seçilmesinin öncül nedeni, burada işlenen kurgu mekânların yalnızca hayal
gücü ile sınırlı olması ve geleceğe dair tahayyül edilen teknolojinin, malzemenin
ve mekânsal niteliklerin kolayca yansıtılabilmesidir. Bu çalışma kapsamında, dönemler arasındaki ve vakalar arasındaki ilişki ile etkileşimi anlayabilmek adına
ayrıca bir karşılaştırmalı anlatım, çeşitli kent ve mimarlık yaklaşımlarını aktarabilmek için kullanılmıştır. Bu anlatımda, ayrıca dönemin sosyal, kültürel arka
planı, tüketim alışkanlıkları ve düşünsel alt yapısı yansıtılmıştır.

Türkiye sineması, ada, ütopya, robinsonade, ikili karşıtlıklar

Türkçe