Reading Between the Images in Browning’s and Coppola’s Dracula Adaptations
September , 2019
Out of Sight and Out of Heart: Off-Screen Space-Time as a Political Device
March , 2020
Language tr
Subjects Art
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0002-1918-6795
Author: Selver DİKKOL (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates Publication Date : October 30, 2019

Guy Austin, film ve medya çalışmalarında yeni medyanın etkilerini anlamak için Bourdieu literatürünün sunduğu olanakları New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (2016) adlı kitabında derlemiştir. Newcastle Üniversitesi, Film ve Dijital Medya Araştırma Merkezi’nde 2012’nin sonlarında düzenlenen sempozyuma dayanan bu derleme, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan araştırmacıların çalışmalarını bir araya getirmektedir. Bourdieu’nün medya alanına ve pratiklerine yönelik iktidar odaklı açıklamaları değerli olsa da Austin bu açıklamaların film ve medya pratiklerinin günümüz yeni medya çağında geçirdiği değişimleri çözümlemek için yetersiz kaldığını dile getirir. Dolayısıyla bu derleme sinema, televizyon, reklamcılık, İnternet ve sosyal medya gibi alanlarda yapılan saha araştırmalarıyla Bourdieu’nün mevcut boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır (Austin, 2016, s. 2). Bu kitap eleştirisinin üzerinde duracağı esas bölümler ise, sinemayla Bourdieu’nün ilişkisini kuran şu üç metin olacaktır: (1) Bourdieu, Field of Cultural Production and Cinema: Illumination and Blind Spot;  (2) Bourdieu and Film Studies: Beyond the Taste Agenda ve (3) The Taste Database: Taste Distinction in Online Film Reviewing.

Bourdieu, film and media studies, book review

English